روانشاسی

آثار مخرب موسیقی بر عقل و احساس و اعصاب انسان

آثار مخرب موسیقی بر عقل و احساس و اعصاب انسان

آثار مخرب موسیقی بر عقل و احساس و اعصاب انسان تاثیرات مخرب موسیقی بر عقل و احساس و اعصاب انسان به بررسی نوعی از موسیقى‏ گرایى تحریفی و تغییرسازى در حسّ زیبایى‏ خواهى و ایجاد دگرگونى در ذائقه روحى و روانى بشر می پردازد…. شاید اکثر ما ندانیم که موسیقی چه …

بیشتر بخوانید »