پنجشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
خانه / صوت / سرود صوتی

سرود صوتی

سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید

بوی گل سوسن و یاسمن آید

سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید بوی گل سوسن و یاسمن آید عطر بهاران کنون از وطن آید جان ز تن رفتگان سوی تن آمد رهبر محبوب خلق از سفر آمد دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیو چو بیرون رود …

بیشتر بخوانید »