پنجشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
خانه / دین و اندیشه / اخلاق و عرفان

اخلاق و عرفان

تهمت و افتراء از دیدگاه اسلام

تهمت و افتراء از دیدگاه اسلام تهمت و بهتان یکی از گناهان کبیره ای است که مستقیما در رابطه با نابودی حسن اعتماد در جامعه و ایجاد روح بدبینی و شکاف در صفوف متشکل ملت های مسلمان عمل می کند و در موضوع بهتان از نظر قرآن و اخبار معتبر …

بیشتر بخوانید »

قوای چهارگانه و تبعیت سایر قوا از آنها

قوای چهارگانه و تبعیت سایر قوا از آنها

قوای چهارگانه و تبعیت سایر قوا از آنها بدان که : – همچنان که گذشت – تن ، مملکتی است که خداوند عالم آن را به اقطاع روح مجرد مقرر فرموده ، و از برای روح در این مملکت ، از اعضاء و جوارح و حواس و قوای ظاهریه و …

بیشتر بخوانید »

تهذیب اخلاق و ثمرات آن

تهذیب اخلاق

تهذیب اخلاق و ثمرات آن از آنچه مذکور شد دانسته شد که : فایده علم اخلاق ، پاک ساختن نفس است از صفات رذیله ، و آراستن آن به ملکات جمیله ، که از آن به «تهذیب اخلاق» تعبیرمی شود . و ثمره تهذیب اخلاق ، رسیدن به خیر و …

بیشتر بخوانید »

فایده علم اخلاق و برتری آن بر سایر علوم

علم اخلاق

فایده علم اخلاق و برتری آن بر سایر علوم چون که شناختی که حیات ابد ، و سعادت سرمد ، از برای انسان موقوف است به دفع اخلاق ذمیمه و اوصاف رذیله ، و کسب ملکات ملکیه و صفات قدسیه ، و این میسرنمی شود مگر به شناختن رذائل صفات …

بیشتر بخوانید »

حصول ملکات نفسانیه به تکرار اعمال

حصول ملکات نفسانیه به تکرار اعمال

حصول ملکات نفسانیه به تکرار اعمال بدان که : هر نفسی در مبادی آفرینش و اوان طفولیت ، از جمیع صفات و ملکات خالی است ، مانند صفحه ای که ساده از نقش و صورت باشد ، و حصول ملکات و تحقق صفات به واسطه تکرار اعمال و افعال مقتضیه …

بیشتر بخوانید »

راه شناختن نفس

راه شناختن نفس

راه شناختن نفس بدان که : آنچه گفتم آدمی را غیر از همین بدن مادی و صورت حسی ، جزوی دیگرهست مجرد ، که آن را «نفس» می گویند ، اگر چه فهمیدن و دانستن آن صعوبت دارد ولیکن هر گاه کسی به نظر تحقیق ، تامل کند این مطلب …

بیشتر بخوانید »

مفاسد بیماری نفس و فوائد صحت آن

مفاسد بیماری نفس و فوائد صحت آن

مفاسد بیماری نفس و فوائد صحت آن زنهار ای جان برادر ! تا حدیث بیماری روح را سهل نگیری ، و معالجه آن را بازیچه نشماری ، و مفاسد اخلاق رذیله را اندک ندانی ، و صحت روح را به صحت بدن قیاس نکنی . و چگونه عاقل چنین قیاس …

بیشتر بخوانید »

شناخت نفس مقدمه شناختن خدا

شناختن نفس مقدمه شناختن خدا

شناخت نفس مقدمه شناختن خدا بدان که کلید سعادت دو جهانی ، شناختن نفس خویشتن است ، زیرا که شناختن آدمی خویش را اعانت بر شناختن آفریدگار خود می نماید . چنانکه حق – تعالی – می فرماید : «سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه …

بیشتر بخوانید »

روشهای تربیتی پیامبر اعظم (صلی الله علیه و اله) | قسمت دوم

روشهای تربیت دینی در سیره عملی پیامبر اعظم

روشهای آموزش و تربیت دینی در سیره عملی پیامبر اعظم(صلی الله علیه و اله) قسمت دوم: 4. آموزش به شیوة پرسش و پاسخ پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) در روند آموزش و تعلیم خود موارد زیادی سؤال می کرد تا جواب سؤال یا به واسطه خود فراگیران به دست …

بیشتر بخوانید »